Arbejde
Aderlers Hus

Siden 1934 har Arbejde Adler haft aktiviteter i Thorsgade på Nørrebro. Fra starten var huset led i Arbejde Adlers tilbud til hjemløse med et moderne herberg, hvor man kunne bo midlertidigt. Den tids behov for muligheder for overnatning var stort. Arbejdsløshed og fattigdom prægede i høj grad bydelen.

Læs om Arbejde Adlers Aflastning

Helhed

Det er oftest efter behandling på hospital, at mennesker kommer til Arbejde Adlers Aflastning.

Læs mere

Sundhed

Opholdet på Arbejde Adlers Aflastning fortsætter og udbygger stabiliseringen fra hospitalet.

Læs mere

Socialfaglighed

Vi sikrer god rådgivning og taler beboernes sag, når de ikke selv kan gøre det.

Læs mere

Livet

På Aflastningen går vi målrettet efter at gøre opholdet så fremadrettet som muligt.

Læs mere

Arbejde Adlers Hus

Med udviklingen af velfærdssamfundet og behovet for en anden type indsats, blev herberget taget ud af drift midt i 1960´erne og bygningen blev en del af et større nybygget bygningskompleks, der blev indrettet til plejehjem. Sådan forblev bygningen de næste knapt 40 år, hvor plejehjemsbehovet i denne del af København faldt markant i takt med udtyndingen af befolkningen som følge af saneringer og demografiske ændringer.

Fra 2007 er huset udviklet som multihus for socialt udsatte mennesker. Flere forskellige aktiviteter er samlet i huset, Arbejde Adler driver selv aflastningspladser i samarbejde med socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Læs om Arbejde Adlers Aflastning

Skriv til os

+45 35 31 12 22