Socialrådgiver

 

Vi har også en socialrådgiver tilknyttet. Det har vi, fordi beboerne på Aflastningen ofte har sociale problemer, udover de sygdomsmæssige forhold, der er årsagen til opholdet. For at sikre den bedst mulige rehabilitering for beboerne, har socialrådgiveren derfor ansvar for at afklare, støtte og hjælpe beboerne med hensyn til:
• Boligforhold
• Forsørgelsesgrundlag
• Pensionsforhold
• Evt. behov for værge
• Kontakt til Familieretshuset
• Forhold i forhold til domstole, kriminalforsorg m.v.

Socialrådgiveren er tilgængelig for beboerne i forhold til ovennævnte, ligesom hun tilbyder beboerne sagsbehandling samt at være at behjælpelig med at svare på breve (fra kommunen), telefonopkald m.v. plus at bistå beboerne ved klageprocesser.

Skriv til os

+45 35 31 12 22