Helhed

 

Det er oftest efter behandling på hospital, at mennesker kommer til Arbejde Adlers Aflastning. Når behandlingen er afsluttet står mange i situationer, hvor de ikke umiddelbart kan kommer hjem. Måske fordi hjemmet efter en behandlet skade ikke er egnet til fremtidig bolig, eller der er andre forhold af social, psykisk eller mental karakter, der også skal vurderes og eventuelt ændres.
Derfor er opholdet på Arbejde Adlers Aflastning et Helhedsophold. Oftest står en sundhedsmæssig problemstilling ikke alene, hvor indlysende det end kan være. Et fald med brud på ben eller hofte kan hænge sammen med andre faktorer, fx misbrug, ringe boligforhold, ”ondt i livet” osv. Det ene griber ind i det andet, og mennesker kommer sig bedst, når alle eller de fleste bekymringer gives den opmærksomhed, der skal til.

Skriv til os

+45 35 31 12 22