Værdigrundlag

Arbejde Adlers Aflastning er en af flere institutioner for socialt udsatte samlet under Landsforeningen Arbejde Adler. Landsforeningens virke sker med udgangspunkt i værdierne:
Værdighed
Selvrespekt
Næstekærlighed

Værdigrundlaget for indsatsen i Aflastningen ligger i naturlig forlængelse af dette, og det er afgørende, at beboerne mødes med:
Respekt
Værdighed
Empati
Realistiske forventninger

Borgerne mødes som ligeværdige mennesker, som aktuelt har et betydeligt behov for hjælp til selvhjælp gennem konkret pleje, genoptræning og omsorg.

Skriv til os

+45 35 31 12 22