Arbejde Aderlers

Aflastning

 

Arbejde Adler har drevet aflastningsinstitution i 15 år. Vores erfaringer er, at mennesker kommer sig bedst, når alle relevante problemstillinger håndteres samlet. Det ene griber ind i det andet, særligt når det drejer sig om socialt udsatte mennesker. Derfor arbejder vi ud fra et særligt Helheds Koncept, der omfatter alle væsentlige problemstillinger, som beboerne har.

Arbejde Adlers Aflastning er en selvejende institution, som tilbyder midlertidige aflastningsophold. Institutionen er en del af Landsforeningen Arbejde Adler. Målgruppen er voksne kvinder og mænd under 65 år, som har brug for pleje og omsorg, som de ikke kan modtage i eget hjem. Afdelingen rummer 16 pladser.
Hovedparten af de visiterede borgere modtages efter udskrivelse fra hospital. En mindre gruppe er visiteret direkte fra eget hjem. Enkelte visiteres fra et liv på gaden eller fra institutioner for hjemløse, som ikke kan rumme dem, fordi de er blevet for plejekrævende.

Beboerne er visiteret til afdelingen, fordi de har midlertidig behov for støtte på døgnbasis til mobilitet, egenomsorg, overordnede kognitive funktioner, hukommelse, energi og handlekraft.

En ikke ringe del af borgerne må betegnes som værende i akut krise, fordi de enten helbredsmæssigt står i en akut svær situation, eller fordi ulykker eller vold har påført dem store skader. Den forringede helbredstilstand og funktionsevnetab kan også betyde, at der ikke er udsigt til at kunne vende hjem til eget hjem, hvilket i sig selv kan udløse en krisereaktion. Ved modtagelsen i Aflastningen fremstår mange beboere som overvældede og forvirrede over den seneste tids forandringer og deres håb og mod på fremtiden kan være næsten slukket.

Skriv til os

+45 35 31 12 22